Beredskapshjem

Informasjon til beredskapshjem

Når du sier deg villig til å være beredskapshjem, og tar til deg en hund, tar du hånd om et liv. Dette medfører en del ansvar. Selv om hovedansvaret ligger hos oss, Dyrebeskyttelsen Norge, Bergen og Hordaland, vil du som beredskapshjem ta på deg ansvaret for å gi hunden et midlertidig godt hjem der hunden opplever trivsel, omsorg og trygghet.

Det er viktig for oss at du ser hvilken stor hjelp du er for oss, og spesielt for hunden. Å være beredskapshjem kan fri hunden fra en trist skjebne. Mange hunder risikerer å bli avlivet om de ikke blir plassert i beredskapshjem, og senere får nye eiere.

Vi trenger deg til å gi et godt hjem for en hund som kanskje har opplevd mye vondt, eller som ikke lenger er ønsket av noen.

Vi stiller visse krav til deg som beredskapshjem:

  • Hunden må få oppleve å bli tatt godt vare på, både gjennom å få mat, vann, varme, mosjon og stell.
  • Hunden må få mulighet til å komme ut i frisk luft og bli stimulert til lek og sosial omgang.
  • Det er viktig at hunden, gjennom daglige hendelser, blir observert slik at du underveis kan gi oss informasjon om hundens personlighet, oppførsel, reaksjoner og vaner. Dette vil være til stor hjelp når vi skal finne et permanent hjem som passer best mulig for denne hunden.

Hundene som trenger beredskapshjem vil være av ulik karakter, både når det gjelder rase, alder, gemytt og behov. Om de er barnevennlige, er husrene, kan være alene hjemme, eller går sammen med andre dyr. Derfor vil vi prøve å tildele deg den hunden som passer best for deg.

Alle våre hunder blir vaksinert – og mange trenger utvidet dyrlegebehandling.

Når du mottar hunden vil vi regelmessig ha kontakt med deg på telefon for å høre hvordan det går. Vi vil vite om hunden passer inn i ditt hjem, og at dette fungerer både for deg og hunden. Oppstår det problemer, vanskeligheter med hunden, eller om vi finner beredskapshjemmet uegnet for hunden, vil vi hente ut hunden umiddelbart.

Grunnet dårlig økonomi og lite støtte fra det offentlige, ønsker vi i utgangspunktet at fosterhjemmet står for det som dyrene trenger selv, som for og utstyr.

Er der begrensninger på perioden hunden kan være hos deg, må vi ha beskjed om dette før dere får hunden. Dere må behandle hunden som deres egen, og ta den med på turer, besøk osv. - hvis ikke annet er avtalt på forhånd. Dukker der opp ting underveis som gjør det vanskelig å ha hunden videre, skal vi selvfølgelig finne en løsning - men beskjed må gies i rimelig tid.

Om du skulle velge å slutte som beredskapshjem er det viktig at alt utstyr og mat blir levert tilbake til oss, slik at andre kan overta dette.

Å være beredskapshjem gi en unik mulighet til å bli kjent med ulike hunderaser og erfare ansvaret for det å ha hund. Det er altså en fin trening for dem som ønsker seg hund, men ikke helt vet hva det innebærer.

Vi ønsker deg lykke til som beredskapshjem, og takker deg for din gode innsats!

 
Linker