Katt

Har du funnet en katt?

Vi får daglig henvendelser om katter som er funnet eller som har gitt seg til rundt husets ditt. Hva gjør du da?

 • Sjekk om katten har halsbånd med adresse. 
  Bor katten i nabolaget eller trenger hjelp til å finne hjem igjen – ring eier.

 • Sjekk om katten er øremerket eller chippet.
  Det vil da være noen grønne tall i kattens venstre øre. Kan være vanskelig å se. Er katten øremerket; les av nummeret og gå inn på www.dyreidentitet.no og skriv inn nummeret i katteregisteret – ring eier. Er katten chippet av nyere dato, se etter bokstavene ID i venstre øre. Da må man til veterinær som kan scanne og finne eier, dette er gratis. Be gjerne eier sette på halsbånd i tillegg til øremerking, slik at det blir enda enklere om katten roter seg vekk en annen gang.

 • Er katten uten øremerking eller halsbånd – ta katten i hus.
  La den bo inne hos dere mens dere leter etter eier, slik er den trygg for farer. En katt blir ikke mindre hjemløs eller sulten av å bare fortsette å være ute! Men den blir derimot redd, kald, sulten og syk. Du har en plikt til å hjelpe dyr i nød – og en katt i en slik situasjon er i nød.

 • Ta bilde av katten og heng opp plakater
  på alle POSTKASSESTATIVENE i minst 1 km omkrets. Postkassen er det stedet de aller fleste oppsøker jevnlig. Katten har mest sannsynlig et godt hjem som den har rotet seg vekk fra – og en eier som savner katten. Det er viktig å reagere raskt.

 • Sett inn annonse i lokalavisen.
  For Bergen: ring BT's "PÅ RØMMEN", og BA's "SUMMETONEN" og be de etterlyse eier. Send bilde og info om katten på mail til alle du kjenner i området og be de sende videre i håp om å nå eier eller noen som gjenkjenner katten. Send bilde og info om katten til savnet/funnet registeret: http://home.no.net/ihammers/htm/savnet.htm

 • Hvis ikke eier melder seg;
  kan du tenke deg å gi den et hjem? Da må du holde den inne i 6 uker slik at den føler at den bor hos deg nå. Sett på elastisk halsbånd eller klipshalsbånd med adresse og telefonnummer. Øremerk og kastrer/steriliser katten.

 • Hvis du ikke har anledning til å beholde katten,
  ta kontakt med oss. Vi har alltid et ønske om å hjelpe katten, men vår kapasitet tilsier at vi er avhengig av at du har gjort alt du kan for å finne kattens eier. Vi kan komme til å be deg om å være fosterhjem for katten mens vi leter etter et hjem.

En hjemløs katt har det vondt. Det er hjertesløst å ignorere en katt som går ute alene – uten et hjem. Huskatten er importert fra Egypt, og skapt for et liv i et varmt og tørt klima. Huskattens pels er ikke vannavstøtende – så en våt katt fryser. Folk sier at katten klarer seg –den har jo både tykk pels og er jo i familie med gaupa. Puddelen har også tykk pels og er i nær familie med ulven – ville den klart seg som hjemløs???

Utdrag fra Dyrevelferdsloven

Alle har hjelpeplikt
Alle borgere i landet har i følge Dyrevelferdslovens §4 hjelpeplikt når de finner dyr som lider. Kommer du over et sykt eller skadet dyr, skal du hjelpe det så langt du kan. I tillegg skal du melde fra til eier, alternativt veterinær eller politiet dersom eieren ikke er kjent. Om en sykdom eller skade er av et slikt omfang at dyret må avlives av dyrevelferdsmessige årsaker, dekker Mattilsynet kostnadene med avliving.

Kommer du over et eierløst dyr som ikke er sykt eller skadet, er politiet rette instans. Politiet vurderer ev. videre tiltak.

Trafikkskadde dyr
Dessverre opplever vi at både katter og andre dyr blir påkjørt i trafikken. Ihht. vegtrafikkloven har sjåføren et spesielt ansvar for å sjekke omfanget av skadene og yte den hjelp som er nødvendig. Eieren av dyret bør oppspores og kontaktes om det er mulig. Chip-merkede katter kan identifiseres blant annet på dyrlegekontorer og hos Mattilsynet. Den generelle hjelpeplikten (jfr. dyrevelferdsloven) gjelder også dem som tilfeldig kommer over et påkjørt dyr. Dersom dyret allerede er dødt, og du finner det i vegkanten, skal levningene håndteres ihht. avfallsbestemmelser. Ta kontakt med kommunen for nærmere orientering og vurdering av ev. tiltak. Husk samtidig på at det sannsynligvis finnes en eier som vil sette stor pris på å bli kontaktet. Noen dyreklinikker yter ekstra service i forhold til å sjekke eierskap i slike tilfeller.

 
Linker