FIV

FIV (Feline immunodeficiency virus)

FIV-viruset angriper immunsystemet til verten. Viruset smitter gjennom blod, som oftest skjer det når katter slåss eller når hannkatten biter hunnkatten i nakkeskinnet under parring.

Det kan være vanskelig å oppdage smitten på katter som til daglig får godt stell, og det er sjelden eide huskatter får smitten.

Tegnene er desto mer synlig på katter som er hjemløse. De dør ofte av lungebetennelse eller av små sår som ikke gror og utvikler seg til enorme krater i kattekroppen. Disse kattene lider en pinefull og grusom død.

Nyttige tiltak

Det er forholdsvis enkelt å stagnere denne epidemien og få den til å gå dramatisk ned: Kastrer hannkatten så han ikke slåss og således utsetter seg for smitte. Steriliser jentepusen så hun ikke tiltrekker seg ukastrerte hannkatter som gjerne vil parre. Be andre om å kastrere og sterilisere kattene sine.

Det viktigste for at katten din skal unngå FIV-smitte er:

 1. Kastrer din hann- og hunnkatt. Smitten overføres ved bitt gjennom blod når katter slåss. Kastrerte katter slåss lite og dermed blir ikke eventuell FIV-smitte overført ved bitt i slåsskamp.
 2. FIV smitter ikke gjennom spytt, kun gjennom blod. Dermed kan kastrerte katter som er FIV-infiserte være sammen med ikke infiserte kastrerte katter og spise/drikke av samme matskål og bruke samme dokasse.
 3. FIV-viruet smitter ikke fra katt til andre dyr eller mennesker.

Vi ser resultatet av FIV-viruset hver uke, gjerne flere ganger i uken. Dette er så hjerteskjærende og vondt, og helt unødvendig.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen gjerne om du lurer på noe angående FIV. Se bilder (pdf)
OBS! Advarer om sterke bilder.

Vi sier NEI til avlivning av katter med FIV

Norsk Huskattforening skriver meget utfyllende FIV på sin hjemmeside (følgende tekst er hentet fra deres sider):

Kari Mills' rapport om FIV:

FIV er en immunsviktsykdom som hjemløse og forsømte katter kan få. Men med godt stell kan slike katter leve like lenge som katter som ikke har denne immunsvikten. Testen for å finne ut om en katt har FIV er i tillegg høyst usikre. Å holde FIV-katter inne for at de ved bitt ikke skal smitte andre katter, gjelder helst katter som ikke er kastrerte. Kastrerte katter med immunsvikt vil slåss så lite at det er små sjanser for at de kan overføre sykdommen til andre katter. Kastrerte katter med FIV kan derfor slippes ut. Les mer om FIV av veterinær Siri Martinsen, leder i NOAH: Hyppigheten av FIV er ca. 1,2 -4% i friske lavrisiko katter, og 11-14% i syke og høyrisiko katter, ifølge min lærebok. En studie fra 2002 sier 1-28%, og det er åpenbart at en begrenset kattegruppe hvor et par har FIV vil få et høyere gjennomsnittstall enn kattepopulasjonen som helhet. Flere studier viser at eierløsekatter ikke er/har en større risiko for spredning av FIV enn eide katter:

"Feral cats in this study had similar or lower prevalence rates of infections than those published for pet cats in the United States. Thus, feral cats assessed in this study appear to be of no greater risk to human beings or other cats than pet cats." (Prevalence of infectious diseases in feral cats in Northern Florida, Luria BJ, Levy JK, Lappin MR, Breitschwerdt EB, Legendre AM, Hernandez JA, Gorman SP, Lee IT, 2004)

"Seroprevalence for FIV was significantly higher in male cats (6.3%) than in female cats (1.5%). CONCLUSIONS AND CLINICAL RELEVANCE: Prevalence of FeLV infection and seroprevalence for FIV in unowned free-roaming cats in Raleigh and Gainesville are similar to prevalence rates reported for owned cats in the United States. Male cats are at increased risk for exposure to FIV, compared with female cats.("Prevalence of feline leukemia virus infection and serum antibodies against feline immunodeficiency virus in unowned free-roaming cats, Lee IT, Levy JK, Gorman SP, Crawford PC, Slater MR, 2002)

Det som teller er hvorvidt kattene sloss : hankatter er mer utsatt, fordi viruset spres via bitt (Bold attitude makes male urban feral domestic cats more vulnerable to Feline Immunodeficiency Virus, Natoli E, Say L, Cafazzo S, Bonanni R, Schmid M, Pontier D, 2005). I den forbindelse kunne man jo arhumentere for at kastrering av hankatter - også ville - er en måte å stoppe virusspredning på.

Det finnes vaksine, men jeg har ikke sett den brukt i Norge.

Når det gjelder testene, så er de kommersielle testene av svært variabel pålitelighet, og en katt behøver ikke ha viruset selv om den tester positivt for det. (Accuracy of polymerase chain reaction assays for diagnosis of feline immunodeficiency virus infection in cats, Crawford PC, Slater MR, Levy JK, 2005)

Når det gjelder prognose og behandling, kan jo kattene leve med virus, men relativt symptomfrie i 7-10 år - tatt i betraktning at kattene sjelden får viruset før 2 års alder (størst risiko etter 6 år), er jo dette nesten normal lengde på et katteliv. Med andre ord skulle det ikke være noen grunn til avliving ved påvist virus (ta også i betraktning testens usikkerhet) - ialle fall ikke for kattens skyld. Det er heller ikke noe "must" for veterinærer å foreslå dette - isteden burde man informerte om forsiktighetsregler i forhold til spredning. Det finnes ulike behandlingsstrategier (stort sett behandle infeksjoner ettersom de kommer og hindre at katten blir utsatt for skader og infeksjoner), og det utvikles også behandling (som har vist seg å fungere) basert på å styrke immunforsvaret til katten.(Therapeutic effects of recombinant feline interferon-omega on feline leukemia virus (FeLV)-infected and FeLV/feline immunodeficiency virus (FIV)-coinfected symptomatic cats, de Mari K, Maynard L, Sanquer A, Lebreux B, Eun HM, 2004)

FIV – felin immunodeffekt virus

Veterinær Kjetil Ueland, offentlig godkjent spesialist hund og katt, Doktor dyregod www.doktordyregod.no sier dette om FIV (Kilde: Dyrenes Forsvarer 3 20):

 1. FIV har eksistert hos katter i svært lange tider. Dette er ulikt HIV hos menneske som oppsto på 1970-tallet.
 2. FIV er tilpasset katten. HIV er ennå ikke tilpasset mennesket. Det vil ta mange generasjoner.
 3. Smitte hos katt spres kun med bitt – ellers ikke. Kastrering av hann- og hunnkatt er det viktigste tiltaket for å forebygge smitte.
 4. Katter i kolonier biter hverandre sjelden. Derfor er det lite smitte i kattekolonier.
 5. I 1991 var forekomsten FIV i Norge ca 10% (tall basert på egen undersøkelse).
 6. Symptomene på FIV er nedsatt immunforsvar/motstandskraft. Mange katter lever et helt liv uten å vise tegn på sykdom. Andre kan få mange infeksjoner m.m. mot slutten av livet jamfør intakte hannkatter på ca 10-12 år.
 7. Smittede katter skal ikke avlives !
 8. FIV er ikke farlig for mennesker.
 9. Jeg studerte en kattekoloni i over ett år. Det ble ikke overført virus fra positive hunnkatter til kattungene. Det ble ikke overført smitte mellom kattene. Imidlertid kan bruk av samme nål ved vaksinering og annen behandling overføre smitte.


Norsk Huskattforening (NHF) mener dette om FIV:

Hjelpesenteret for hjemløse katter i Roma, Torre Argentina Cat Sanctuary www.romancats.com, avliver ikke FIV-positive katter. De går fritt sammen med de andre kattene og lever like lenge som ikke FIV-positive katter. De begrunner det med at alle deres katter er kastrert fra 8 ukers alder og sjansen for å overføre smitte er derfor liten idet FIV kun smitter gjennom blod. FELV-katter derimot avliver de fordi her kunne friske katter smittes også gjennom dråpe, spytt og felles matskåler. Før 1997 avlivet de katter som testet FIV. I denne perioden var FIV-prosenten stabil på 5%. De besluttet da i 1997 og kastrere alle katter fra 8 ukers alder og lot være å avlive katter med FIV. Fra 1997 å har antall FIV-positive katter holdt seg stabilt på 5% uten avlivning av FIV-positive katter. NHFs syn på FIV er dette:

1) Nei til avliving av katter som tester positivt på FIV.
2) Ja til FIV-testing for å innhente statistisk materiale uten avliving. NHFs standpunkt er tatt ut fra nedenstående forhold:

1) Katter som tester positivt på FIV kan leve like lenge som katter uten FIV med normalt godt stell.
2) Kastrerte katter slåss minimalt, så smitte gjennom blod er sjeldent.

Kommentarer til ovennevnte:

FIV er forkortelse for Feline Immunodeficiency Virus og tilsvarer HIV hos mennesker. Viruset finnes i blodet. Hos katter overføres viruset oftest mellom hannkatter som sloss og biter hverandre. FIV-katter kan leve like lenge som katter som ikke er smittet av FIV/aids. I 1995 tok DB Sør-Rogaland inn en katt til kastrering.Veterinæren mente den var ca. 10 år den gang, og det ble konstatert FIV. Katten døde rett før påske i år 2005 p.g.a. nyresvikt og var da 22 år. FIV er ikke avlivingsgrunnlag så lenge katten er frisk og i god form. FIV tilsier at katten har nedsatt immunsystem, men med godt stell kan den leve like lenge som en ikke HIV-positiv katt.

Tester for å finne ut om en katt har FIV er i tillegg høyst usikre. Å holde FIV-katter inne for at de ved bitt ikke skal smitte andre katter, gjelder helst katter som ikke er kastrerte. Kastrerte katter med immunsvikt vil slåss så lite at det er små sjanser for at de kan overføre sykdommen til andre katter. Kastrerte katter med FIV behøver derfor ikke holdes kun inne.

Det er som sagt fullt mulig for en katt som er smittet av FIV å leve et godt og langt liv.

 
Linker