Følg oss på facebook
Banner
Gave

For de som ønsker å gi en gave til dyrene, så er vårt kontonummer

3624.67.97670

Grasrotandelen

Støtt oss gratis ved å bytte grasrota i dag. Oppgi vårt org.nr. 988 712 698 til din tippefunksjonær neste gang du tipper.

Dyrene trenger deg: Bli medlem!

Dyr er uten stemme, uten rettigheter og uten muligheter til å forsvare seg selv. Men vi trenger ikke å godta et samfunn der dyr undertrykkes. Dyrebeskyttelsen Norge er dyrenes stemme når de trenger den mest. Men vi trenger flere stemmer. Flere som protesterer når dyr utsettes for urett, flere som er villige til å strekke ut en hånd til dem som er overlatt til seg selv. Bli medlem i Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland i dag!

På nytt har sjokkbilder fra norske pelsfarmer dominert nyhetsbildet. I kjølvannet av dette har Dyrebeskyttelsen Norge merket en kraftig økning i henvendelser og medlemskap fra publikum. Nå ber Dyrebeskyttelsen Norge flere om å støtte arbeidet mot blant annet pelsdyroppdrett.

- Vi trenger flere som kan tale dyrenes sak. Medlemskap eller en donasjon kan utgjøre et hav av forskjell for de enkeltdyrene som sitter innesperret på norske pelsfarmer og lider, forteller Eidsmo.

Dyrebeskyttelsen Norge er landets største og eldste dyrevernorganisasjon. Siden 1859 har vi arbeidet for at dyr skal bli behandlet med respekt og medfølelse. Med flere tusen medlemmer i ryggen taler vi dyrenes sak overfor publikum, myndigheter og media. Vi sprer nye tanker der man ikke lenger ser verdien av et dyrs liv. Vi griper inn der dyr blir utsatt for urett.

Dyr utnyttes på utallige måter, også i Norge: I industrier som produserer pels eller kjøtt, i dyreforsøk eller som sirkusdyr. I havet og skogen utsettes de for jakt og fangst. Og som hjemløse lider de under sykdom, skader og kulde. Vi arbeider for at dyr ikke skal defineres som ”ting”, men få grunnleggende rettigheter og anerkjennes som følende vesener. Vi vil styrke dyrs rettsvern og bedre kunnskapene om dyr og deres behov.

Vi redder hjemløse dyr

De frivillige i våre lokalavdelinger utfører et omfattende praktisk arbeid for å hjelpe hjemløse dyr som katter, hunder og kaniner. Lokalavdelingene drives av ildsjeler som gir av tid og krefter for å gjøre en forskjell for dyr i nød. De samarbeider også med lokale myndigheter for å forebygge og bekjempe dyremishandling. Flere av våre lokalavdelinger har egne hjelpesentra, tilknyttede fosterhjem og private hjem som alle bidrar til å redde dyr.

Vi arbeider for å forby pelsdyroppdrett

I Norge sitter rev og mink innesperret på under én kvadratmeter netting for å bli pelsprodukter. Vi har bidratt til å avdekke omfattende brudd på dyrevernloven på norske pelsfarmer, og en påfølgende dramatisk reduksjon i antall pelsfarmer. Nå arbeider vi for en politisk avvikling av pelsdyroppdrett.

Vi arbeider mot hvalfangst

Hval lider i norske farvann. Norge er et av tre land som bryter det internasjonale forbudet mot kommersiell hvalfangst. Hvert år blir flere hundre vågehvaler drept med en eksploderende harpun. 20% av disse dør ikke momentant. Gjennom lobbyarbeid og informasjon rettet mot publikum og media fremmer Dyrebeskyttelsen Norge argumenter for et forbud mot hvalfangst.

Vi arbeider for å avvikle dyreforsøk

Dyrebeskyttelsen Norge arbeider for en avvikling av dyreforsøk og en utvikling av nye alternativer. Vi har vært aktive i etableringen av den nasjonale plattformen for alternativer til dyreforsøk i Norge. Vi promoterer dyrevennlig forbruk overfor forbrukere, og en omvending fra dyreforsøk til alternative metoder overfor produsenter.

Vi jobber mot at dyr skal misbrukes i underholdning

Dyr utnyttes i ulike typer underholdning der de blir utsatt for smerte, mistrivsel eller død. Dyrebeskyttelsen Norge arbeider for at dyr skal leve i frihet, i tråd med sine naturlige behov. Som høringsinstans og gjennom deltakelse i offentlige utvalg arbeider vi for å skjerpe regelverket som i dag tillater bruk av dyr i underholdning.

Vi jobber for dyrene i landbruket

I produksjonen av kjøtt, melk og egg må millioner av dyr bøte med livet. De fleste dyr i landbruket lever under uholdbare forhold: Høner får aldri strukket ut vingene eller oppleve solskinn, griser lever hele livet på betong, oppdrettsfisk står så tett at de spiser på hverandre. Dyrebeskyttelsen Norge arbeider for en reformering av landbruket, hvor dyr ikke behandles som maskiner, men som levende vesener. Vi arbeider for et redusert kjøttforbruk, og en overgang til et mer vegetarisk kosthold i befolkningen.

Dyrene trenger din hjelp

Din støtte til Dyrebeskyttelsen Norge vil være en direkte hjelp til dyrene. Dyrebeskyttelsen Norge er i hovedsak finansiert av donasjoner fra privatpersoner. Vår innsats for dyrene er avhengig av ildsjeler, enten som frivillige eller medlemmer. Gjennom å bli medlem i Dyrebeskyttelsen Norge gir du oss nye muligheter til å gripe inn der dyrene trenger vår hjelp. Din støtte til Dyrebeskyttelsen Norge vil være en direkte hjelp til dyrene.

Du kan melde deg inn i vår lokalforening via denne linken her:
http://www.dyrebeskyttelsenhordaland.org/regMedlem.aspx

Du kan også gi oss en gave ved å benytte kontonummer: 3624.67.97670

Tusen takk for din støtte! 

 

 
Linker