Følg oss på facebook
Banner
Gave

For de som ønsker å gi en gave til dyrene, så er vårt kontonummer

3624.67.97670

Grasrotandelen

Støtt oss gratis ved å bytte grasrota i dag. Oppgi vårt org.nr. 988 712 698 til din tippefunksjonær neste gang du tipper.

Årsmøte

Velkommen til årsmøtet for Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland.

Last ned innkalling

Last ned årsmelding 2013

Sted: Bekkjarvikveien 1, Tertnes

Tidspunkt: Onsdag 24. mars 2014 - kl 18.00

Møte innkalt av: Styret i Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland
Møtedeltakere: Styret og øvrige medlemmer

AGENDA

1. .
Konstituering
-
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
-
Valg av referent, protokollunderskrivere, møteleder og tellekorps
-
Status fremmøte

2.
Årsberetning
-
gjennomgang av årsberetning 2013

3.
Årsregnskap
-
Gjennomgang av årsregnskapet for 2013
-
Budsjett for 2014

4.
Valg
-
Valg av leder for 1 år.
-
Valg av 3 styremedlemmer
-
Valg av varamedlemmer
-
Valg av revisor
-
Valg av valgkomitè

Saker som ønskes tatt opp kan sendes på db.bergen.hordaland@gmail.com eller pr post:

Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland
Postboks 58
5113 Tertnes.

Forslag må være oss i hende innen 10. mars 2014

 
Linker