Følg oss på facebook
Banner
Gave

For de som ønsker å gi en gave til dyrene, så er vårt kontonummer

3624.67.97670

Grasrotandelen

Støtt oss gratis ved å bytte grasrota i dag. Oppgi vårt org.nr. 988 712 698 til din tippefunksjonær neste gang du tipper.

Bergen kommune avvikler vaktordning for smådyrvakt

1. oktober avviklet Bergen kommune sin støtteordning til veterinærvakten. Eiere som har dyr som blir syke etter kl 24.00 den 30. oktober, vil ikke få kontakt med veterinærvakten.

Veterinærvakten for smådyr omfatter Bergen, Os, Sund, Fjell, Øygarden og Askøy. Bergen kommune har organisert ordning på vegne av omegnkommune.

31. september ble det sendt ut følgende pressemelding:

Bergen kommune avslutter vaktordning for smådyr
Bergen kommune har med virkning fra 1. oktober sagt opp en avtale med ni dyreklinikker i Bergensområdet om en vaktordning for smådyr. Det betyr at Bergen kommune har valgt å tre ut av en kontrakt hvor kommunen har kjøpt veterinærtjenester for å imøtekomme lovpålagt krav til tilfredsstillende veterinærmedisinsk vaktordning for smådyr. Dette innebærer at eiere av katter og vanlige selskapshunder, Politiets hunder, førerhunder for blinde, redningshunder, Tollvesenets og Forsvarets hunder ikke har noen smådyrveterinærer på vakt å henvende seg til etter arbeidstid, kvelds- og nattetid, i helger og på offentlige høytidsdager. Publikum som finner skadete smådyr har heller ingen smådyrveterinær på vakt å levere dem til for behandling eller avliving. ”Vi har vært i en samtale med den politiske ledelsen i Bergen kommune om saken, men vi har ikke hørt noe om utfallet av den pågående saksbehandlingen og hvilke politiske føringer Byrådet vil legge i saken. Det er Bergen kommune som har definert 30. september som siste vaktdag for veterinærvakten for smådyr. Vi har gitt uttrykk for ønske om å fortsette med den ordningen vi har hatt, hvor ni dyreklinikker samarbeider om vaktbelastning og hvor Bergen kommune har godkjent vaktplanen. Ettersom vi ikke har fått noen tilbakemeldinger, må vi forholde oss til oppsigelsen som kommunen har meddelt oss,” sier veterinærspesialist Lisbet Holtet som er talsperson for dyreklinikkene i vaktsamarbeid i Bergensområdet.

Les mer i BA: - Ved midnatt forsvinner smådyrvakten

Les mer i BT: - Syke dyr får ingen hjelp i kveld

 
Linker