Følg oss på facebook
Banner
Gave

For de som ønsker å gi en gave til dyrene, så er vårt kontonummer

3624.67.97670

Grasrotandelen

Støtt oss gratis ved å bytte grasrota i dag. Oppgi vårt org.nr. 988 712 698 til din tippefunksjonær neste gang du tipper.

Tilbakeblikk på 2014

Når vi i Dyrebeskyttelsen ser tilbake på året 2014, så har vi opplevd mye godt, men også mye trist, men om vi legger sorger og gleder i en vektskål, så veier heldigvis det gode tyngst

Vi er et fåtall mennesker som administrerer Dyrebeskyttelsen, så uten hjelp fra våre mange støttespillere og dyrevenner hadde ikke vårt frivillige arbeid vært mulig.

Vi opplever dessverre fremdeles at mange mennesker har den oppfatningen av at Dyrebeskyttelsen er et offentlig organ, med ubegrenset økonomi, og plass til å hjelpe hjemløse dyr. Virkeligheten er at vi er frivillige og ulønnete, som er tilgjengelig på vår fritid.

Vi har i år fått mange henvendelser fra mennesker som etterlyser eiere på katter som de har funnet. Katter som er i god stand, som ikke ser syk ut, ei heller i en slik forfatning som skulle tilsi at den var hjemløs. Likevel har mennesker i enkelte tilfeller antatt at katten er hjemløs, og levert den inn til veterinærkontor for avliving. Ved hjelp av vår facebook-side har eiere heldigvis blitt funnet. Det viser seg ofte at katten bor like i nærheten og er hjemme hver dag.

Chipmerket kan da bli skillet mellom liv og død. Er katten kastrert og chipmerket, er det lett å finne kattens eier. Derfor blir et av våre nyttårsønsker at alle katteeiere tar ansvar for katten sin, og får den kastrert og chipet. Da er du sikker på at veterinærer og dyrevernsorganisasjoner kan finne tilbake til eier om den skulle bli borte.

Mange melder oss om saker vedrørende hjemløse og syke dyr. Vi opplever ofte at melder ikke gjør mer enn å melde fra til oss om et dyr i nød. Vi må ikke glemme at vi alle har en hjelpeplikt i følge norsk lov, - Dyrevernsloven.

Fremdeles er det mange dyr, da særlig katter som går ute og kjemper for å overleve. Mange dyr vil aldri bli sett, og dermed dør de ute alene. Ingen rundt "så" den og ingen brydde seg. Slikt er vondt å tenke på.

Vår bønn blir derfor: ser du et dyr som er i trøbbel, hjelp den. Gir den mat, varme og kjærlighet. Det er ikke dyrets feil at livet plutselig ble tøft - så gjør det du kan for at det ikke skal bli kort… Trenger den veterinærhjelp? Bruk nødhjelpen hos veterinær og gi dyret et håp. Det er alltid verd innsatsen å redde en liten venn...

I år har vi heldigvis ikke mistet så mange dyr grunnet sykdom, men dessverre så måtte Titanic, Odin og Grim gi tapt. Kattene var i så dårlig forfatning da vi tok hånd om dem, at de små livene deres dessverre ikke stod til å redde. (Kun en FIV katt måtte avlives da den var alvorlig syk.) Heldigvis har vi ikke fått inn så mange dyr med dette viruset i år.

Når vi får meldinger om saker, ser vi at holdningene, om hva som er rett dyrehold varierer veldig fra sted til sted. Dessverre henger myten igjen enkelte steder om at "katter klarer seg alltid", det er dessverre ikke tilfellet, noe som vi er vitne til daglig. Hadde hjelpen kommet tidligere til Titanic, Odin og Grim, så hadde kanskje også disse kattene vært reddet.

Dyrene betyr så mye for oss og derfor er vi streng når vi omplasserer dem. Det er ikke alltid våre strenge kriterier faller i god jord hos alle, men vi skal vite at dyrene som vi har reddet, får det godt resten av livet. Derfor kan vi oppleves som "streng" av enkelte.

Også katter med FIV viruset har blitt omplassert. (som innekatter)

Tusen takk til alle dere som har adoptert en venn fra oss! Uten dere hadde ikke jobben vår vært mulig! Hils alle dyrene inderlig fra oss:-) Den store gleden er at vi har omplassert mange dyr til gode hjem.

Det største prosjektet vi har gått inn i år, var Austevoll prosjektet. Dette var et forferdelig tungt og trist prosjekt med mange dyr som var blitt påført alvorlige skader av menneske. Heldigvis har det gått bra med de fleste, men dessverre mistet vi tre av disse kattene, mest sannsynlig har de fått i seg store mengder med rottegift.

Vi søkte Austevoll kommune om økonomisk hjelp i etterkant av denne saken, skuffelsen var stor da vi fikk vi avslag fra kommunen. I brevet fra dem sier de at:
"Kommunen har ikkje bestilt eller gjort vedtak på tiltaka Dyrebeskyttelsen på eige initiativ har iverksett." Videre konkluderer kommunen med at: -"Dersom eigar er ukjent, kan ein melde frå til veterinær eller politi. Er dyret utsett for mishandling eller alvorlig svikt i tilsyn og stell, er det varslingsplikt til Mattilsynet."

Vi vet at denne saken var meldt til kommunen gjentatte ganger, uten at det ble iverksatt noen form for tiltak fra kommunen sin side, for å hindre denne dyretragedien ytterligere..

Det gledelige er, at der hvor kommunen i dette tilfellet sviktet totalt, stilte dyrevenner opp for oss! Vi fikk en fantastisk støtte i Austevoll saken, og vi er rørt over givergleden fra dyrevenner. Vi har stiftet bekjentskap til mange unike mennesker med stort hjerte. Vi ønsker å takke hver og en av dere for den hjelpen dere gav oss i denne saken, både dere som stiller opp som fosterhjem, og dere som har gitt dyrene økonomisk hjelp. Uten alle dere, hadde det ikke vært mulig for oss å gå inn i et så stort prosjekt. Vi kan med glede fortelle at alle dyrene er i fosterhjem, og fem av dem har allerede fått trygge gode nye hjem.

I tillegg til alle dyrevernsakene vi får inn nesten daglig, jobbes det parallelt med dyrenes hus, vi håper at 2015 vil bli året, vi kan ta dette i bruk til dyrene.

Vi har i mange år ønsket oss en bil til bruk på oppdrag for Dyrebeskyttelsen, gleden var derfor ubeskrivelig, når vi i år var så heldige å få en bil i gave fra Aksnessæther Transport A/S ! Tenk en helt egen splitter, ny bil. Vi er så glade og stolt av denne bilen

Vi ønsker å takke alle dere som er med på å gjøre hverdagen til oss og dyrene våre lettere; tusen takk!!

Ønsker dere alle en god jul, og et fredelig og godt nyttår.

 
Linker