Fosterhjemskriterier

Vi ønsker at du svarer ja eller nei på våre spørsmål. Eventuelt fritekst hvor det står.

FóR OG SAND

SYKDOM / ISOLAT

VETERINÆR / MEDISINER

ANDRE DYR

TIDSASPEKT

FOSTERHJEMSKATT = INNEKATT

PERMANENT HJEM

Generell informasjon:

GDPR

Opplysningene i dette skjemaet blir lagret i en passordbeskyttet database (Animal Shelter Manager - ASM), som kun styrets medlemmer har brukeradgang til. Mattilsynet krever at vi til enhver tid har oversikt over alle dyrene vi har i vårt system, hvor de er, id-merking, helse osv. Opplysningene vil kun bli brukt til dette formålet, og styrets medlemmer har taushetsplikt.

Taushetserklæring