Skip to main content

Innmelding av sak

Innmelding av sak til Dyrebeskyttelsen Norge, Bergen og Hordaland

  Navn på melder

  Adresse

  Telefonummer

  Epost

  Grunn for innlevering:

  Tiltak:

  Hvilken tiltak er gjort for å finne eier på dyret dersom hjemløst.
  Har det blitt gjort følgene tiltak?