Skip to main content

Ofte stilte spørsmål

Jeg har funnet et skadet dyr

 • Bring dyret til veterinær om mulig. Veterinærer har plikt til å hjelpe skadde dyr, også ville dyr
 • Ved skadet storvilt kan du kontakte viltnemnda i din kommune ved å ringe politiet på 02 800
 • Gjelder det skadet fugl kan du kontakte:
  – Fuglehjelpen på 91 16 57 89
  – Fuglevakta gjennom Norsk Ornitologisk Forening (døgnåpen) på 90 12 29 01
 • Større fugler som svaner, gjess og lignende går under kategorien «skadet vilt» og det er da viltnemnda som skal kontaktes
 • Ved skadet flaggermus kan du kontakte Flaggermusmottaket i Nittedal på 91 15 03 65
 • Ved skadet pinnsvin kan du kontakte Pinnsvinhjelpen på 92 28 00 21

Jeg har funnet en hjemløs katt

Har du funnet en katt ber vi deg gjøre noen enkle tiltak for å finne eier på katten. Vi minner om at ikke alle katter som går ute er hjemløs.

Før du begynner å mate katten bør enkle tiltak gjøres. I det du begynner å mate en katt vil mest sannsynlig katten bli værende, å ikke gå hjem. Ser katten skadet og utmagret ut, må den få hjelp snarest.

Først sjekker du i øret på katten om den er tatovert med ID bokstavene, eller har tall tatovering.
Ved talltatovering er det en eldre katt. Uansett kan du ta katten med til veterinær for skanning av chipp. Det er gratis. Viser det seg at katten ikke er chippet, snakk med naboer rundt om og forhør deg om de kjenner til katten. Det er veldig ofte man får mer info om katten når en snakker direkte med naboer osv.

Er katten håndterbar kan du henge på den et halsbånd med en lapp hvor det står» hvem eier meg» og tlf ditt. Da vil du eventuelt raskt få vite hvilken status katten har.

Søk på Dyrebar.no om det ligger etterlysning av katten du har funnet. Visst ikke lag en annonse – du vil da kunne skrive ut ferdig plakater som du kan henge opp på butikker, postkasser, busstopp etc. En katt kan gå langt så det er viktig å henge opp plakater på et stort området.

Legg katten ut på forskjellige facebooksider, katter funnet/mistet, kjøp/ salg osv. i det området katten er funnet, Facebook siden: katter som er funnet/savnet i Bergen,osv er et godt sted å annonsere.

Er det en lokalavis kontakt de og hør om du kan få sette inn en annonse der.

Har du et bilde av katten så kan vi etterlyse eier på Facebook siden vår. Da må vi ha beskrivelse på hvor katten er funnet og et tlf hvor folk kan ringe for info om katten.

Disse tiltakene bør gjøres for å finne ut litt mer om status rundt katten.

Tar vi inn en katt hvor det i ettertid dukker opp en eier, så må det vises til tiltak som er gjort for å finne eier. Dette for at vi ikke skal få beskyldninger mot oss om at det ikke er blitt gjort tiltak med å finne eier.

Viser det seg at det ikke er en eier på katten, kan du stille som fosterhjem og hjelpe katten?

Vi minner om Dyrevelferdslovens paragraf 4 som sier at alle har plikt til å hjelpe dyr i nød og vi oppfordrer deg til å gjøre alt du kan for å hjelpe dyrene du har funnet/observert. Be oss gjerne om råd dersom du trenger det.

For akutte tilfeller kan følgende instanser kontaktes:

-Akutt skadet dyr – kontakt nærmeste veterinær.
Vakthavende veterinær utenom ordinær åpningstid ring: 820 90 060

-Bekymringsmeldinger for eide dyr – kontakt Dyrevernnemnda, politi eller Mattilsynet.
Se mattilsynet.no eller ring 22 40 00 00
Ville dyr og fugler – kontakt politi på tlf. 02800

Har du mistet en katt?

Vi anbefaler annonse på dyrebar.no med bilde. Derifra kan du printe plakater og henge opp på nærmeste butikk, postkassestativ, bensinstasjon osv. Del plakater ut til alle naboer med beskjed om at de må sjekke uthus/boder/garasjer.

Dersom pus er innestengt kan de være helt stille selv om de hører kjente stemmer. Let gjerne når det er mørkt og ta med lykt og lys etter øynene til pus på logiske og ulogiske steder og lokk m noe som lukter godt eller tørrforboksen som «lokkemiddel». Rop «pus»på pusen – men stå i ro innimellom slik at pus får sjansen til å lokalisere stemmen din.

Legg katten ut som savnet på «katter som er mistet/funnet i Bergen» sin Facebook side.

Jeg har mistanke om mishandling av dyr

 • Mattilsynet er offentlig tilsynsorgan for dyr og dyrehold, og har plikt til å sjekke tips om dyremishandling. Hvis du mistenker dyremishandling, kan du sende en bekymringsmelding via nettsiden til Mattilsynet. Haster det, kan du ringe 22 40 00 00. Husk å anonymisere deg selv om du ikke ønsker å oppgi navnet ditt
 • Ved akutt og alvorlig dyrevelferdssak, hvor du ikke kommer igjennom til Mattilsynet, kan du ringe politiet på 02 800
 • Ved ordensforstyrrelser, for eksempel hunder som bjeffer over tid, dyr som er til sjenanse og lignende, kan du kontakte politiet på 02 800
 • Dyrevernsaker nedprioriteres ofte – forsøk derfor å sikre bevis slik som fotografier, film og vitner. Noen saker blir henlagt eller mangelfullt behandlet av det offentlige. Send derfor en e-post til Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland med beskrivelse av saken, og hold oss oppdatert om eventuell utvikling, slik at vi kan kontrollere om dyrene det gjelder har fått god nok hjelp

Hva bør jeg se etter hvis jeg mistenker dyremishandling?

 • Vær føre var: Varsle om mistanken og be om at Mattilsynet undersøker saken, selv om du ikke vet med sikkerhet at det forekommer dyremishandling. Du kan sende en bekymringsmelding eller ringe 22 40 00 00
 • Dyremishandling kan for eksempel være:
  – Hunder som bjeffer desperat over lenger tid
  – Dyr som ikke får mat, drikke eller tilstrekkelig stell
  – Husdyr som står i gjørme eller uten ly
  – Personer som sparker eller slår dyr, eller viser aggresjon overfor dyr

Jeg har funnet et hjemløst dyr

 • Undersøk først om dyret allerede har en familie. Se etter ID-nummer tatovert i øret eller mikrochip i nakken. Skannere for å lese av mikrochip finner du hos:
  – Veterinærklinikker
  – Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger
  – Politi 02 800
  – Noen vektertjenester (forhør deg)
 • Har du selv tilgang på skanner kan du søke opp ID-nummer i Dyreidentitet sitt register for å få kontaktinformasjon til dyrets familie
 • Undersøk også eventuelle funnet/savnet-annonser på dyrebar.no og andre dyregrupper på Facebook
 • Hvis dyret ikke har noen form for identifikasjon, kontakt nærmeste lokalavdeling i Dyrebeskyttelsen Norge. Husk at lokalavdelingene er frivillig drevet, og at telefontidene derfor kan variere. Se den enkelte lokalavdelings nettside for mer kontaktinformasjon

Dyret mitt har forsvunnet

 • Sjekk først i ditt eget nærmiljø og spør naboer om de kan sjekke garasjer og utendørsboder i tilfelle dyret har klart å bli låst inne
 • Kontakt veterinærklinikker i området/politiet (hvis hund) for å høre om de har fått inn et savnet dyr
 • Dyrebar.no er en side hvor du kan lage savnet-/funnet-annonser over dyr
 • Sjekk ulike dyregrupper på Facebook, Nitrogruppa (hvis hund), eventuelt Dyrebeskyttelsen Norge sine lokalavdelingsgrupper på Facebook

Jeg har funnet en hund som løper ute uten tilsyn

 • Kontakt politiet på 02800 om hvor hunden oppholder seg. Om mulig, prøv å få tak i hunden. Henvend deg til Nitrogruppa eller andre dyregrupper på Facebook

Jeg ønsker å omplassere et dyr

Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland har normalt ikke kapasitet til å bistå med omplassering av dyr som allerede bor hos en familie. Vi må prioritere dyr som har akutt behov for hjelp, slik som hjemløse eller mishandlede dyr. Prøv å omplassere dyret gjennom dyregrupper på Facebook eller finn.no