Skip to main content

Vedtekter, etisk plattform og retningslinjer

Vi er en del av den landsdekkende organisasjonen Dyrebeskyttelsen Norge, og opererer derfor i tråd med våre felles vedtekter og etiske plattform. Hensikten med den etiske plattformen er å gi uttrykk for organisasjonens syn på god dyrevelferd og menneskets ansvar for denne. Eventuelle endringer eller rettelser gjennomgås og vedtas på landsmøtene som avholdes årlig.

Klikk her for å lese den etiske plattformen (sender deg videre til dyrebeskyttelsen.no)

Klikk her for å lese de etiske retningslinjene (sender deg videre til dyrebeskyttelsen.no)

Klikk her for å lese vedtektene (sender deg videre til dyrebeskyttelsen.no)